Monday, November 14, 2011

لینک دانلود کار نمی کند!!

روزانه تعدادی ای میل و نظر از طرف شما خوانندگان محترم به دست ما می رسد ودر آن اشاره می کنند که لینک دانلود کتابی که پیشتر از این معرفی کرده ایم کار نمی کند وباید اصلاح شود.
درپاسخ باید عرض کنیم که
اگر چه ما هم سعی خواهیم کرد در صورت امکان لینک ها را اصلاح کنیم
اما باید توجه داشت که این سایت فقط یک خبرنامه است و ممکن است اصلاح لینک با توجه به حجم عظیم جابجایی در سایت ها، ممکن نباشد.دوستان خواننده بهتر است مدام وبلاگ را چک کرده وکتاب مورد نظر را در اولین فرصت دانلود کنند.
راه حل دوم که مطمئن تر است، همانا اشتراک در کتابخانه کتاب فارسی است.
مدیران این سایت ،با دقت بی نظیری کلیه کتاب های معرفی شده را دانلود کرده و در سایت خود بارگذاری می کنند.با خرید اشتراک یا با ارسال کتاب به این کتابخانه ودرخواست اشتراک می توانید اطمینان کافی از بابت درستی همیشگی پیوندهای بارگذاری کتاب داشته باشید.
با احترام
باقر کتابدار
مسکو